DE HOOFDSTAD | Amsterdam Kop Zuidas, NL 2016

DE HOOFDSTAD

In samenwerking met Tom Frantzen (Frantzen et al) hebben hebben wij deelgenomen aan de besloten tender voor een apartementencomplex met 52 zorgwoningen op de Kop Zuidas in Amsterdam in opdracht van Cordaan: De Hoofdstad. De opgave behelsde een architectonische vertaling van een door de opdrachtgever aangeleverd principeschema. De Hoofdstad stelt zich ten doel hoogwaardig wonen, welzijn en zorg te bieden voor ouderen met een zware zorgvraag.

We stellen voor om het gebouw aan de buitenzijde een steenachtig robuust uiterlijk te geven. De verhoging op de noordoost hoek van het gebouw geven we bewust niet vorm als een vehoging van de massa maar juist als een toevoeging op het dak. Zo blijft de hoofdmassa groot en wordt deze niet opgedeeld in een hoekpartij met twee vleugels. Zo kan de relatief kleine massa toch opboksen tegen de grote volumes eromheen.

Wij stellen voor om de tuinzijde van het gebouw juist erg tactiel en warm vorm te geven met hout als beeldbepalend materiaal. Een glazenwassersbalkon aan de tuingevel vormt een zachte overgang tussen binnen en buiten, die ook het felle zuiderlicht zal filteren. Zo zullen de informele sfeer van de tuin en de tuin-gevel elkaar kunnen versterken. Bronskleurige alumnium panelen vullen het palet van gevelmaterialen aan en verbijzonderen binnen- en buitengevel.

De groepsruimtes en de familieruimtes liggen als een soort paviljoens in de hoek van het gebouw en hebben door de afrondigen een aangename en specifieke vorm die ook de overgang naar de buitenruimtes begeleidt. De zitkamers zijn voorgesteld als een maximale verbreding van de gangruimte. Tussen de paviljoens bevindt zich het trappenhuis dat over meerdere verdiepingen het gemeenschappelijk balkon aan de tuinzijde ruimtelijk verbindt met de ingangspartij aan de straatzijde.

De plattegrond van het aangeleverde schema hebben we verbijzonderd door de appartementen in kleine groepjes samen met een aantal niet-woonfuncties aan “woonpleintjes” te leggen. Hierdoor worden lange gangen voorkomen en verandert de gangruimte plaatselijk in extra woonruimte.

De tuin is een ‘patchwork’ van verschillende sferen, kleuren en geuren. De bewoners kunnen, al naar gelang hun behoefte, de verschillende zones ontdekken waarbij dichtbij het gebouw de meer overzichtelijke verharde oppervlakken zijn en verder weg de tuin steeds informeler wordt. Verschillende zones zijn ingekaderd door verhoogde plantenbakken waarop je ook kunt zitten. De buitenruimtes van de appartementen op de begane grond zijn afgeschermd met een verhoogde plantenbak, die het hoogteverschil opneemt en tegelijk zorgt voor privacy.

De overgangen tussen openbaar en prive worden gemarkeerd met een hoogteverschil van de margestroken. Door de begane grondvloer 50cm op te tillen ten opzichte van het maaiveld (te overbruggen tpv de entree door het geleidelijk laten oplopen van het terrein) ontstaat een vanzelfsprekende afbakening van de prive-ruimtes.

Aan de noordzijde is ruimte voor verharde terrassen in combinatie met beplanting. De oostzijde heeft een beplantingsstrook van 1.20m. De zuidzijde kent een geleidelijker overgang waarin een groene margestrook tegen een regenwateropvang ligt.

PROJECT INFORMATION

Design: MEESVISSER in collaboration with Tom Frantzen (Frantzen et al)

Year: 2016

Status: invited competition

Client: Cordaan

Programme: health care / elderly housing

Size: 5100 m2 GFA, 1500m2 landscape

Budget: undisclosed

Renderings: MEESVISSER

© Copyright - MEESVISSER 2015 - all rights reserved